• Planetary Health Hub NL

   

   

 • De klimaatcrisis de grootste bedreiging voor onze volksgezondheid

  (WHO)

   

  Code Red for a healthy future

  (Lancet Countdown)

   

  Ecologische crises, sociale ongelijkheid
  en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Planetary Health in een notendop

   
   
  Onze gezondheid is afhankelijk van het ecosysteem waarin wij leven.
   
  Planetary Health is een internationaal state-of-the-art transdisciplinair (wetenschaps)gebied, gelanceerd in 2015 door het toonaangevende medische tijdschrift The Lancet en sindsdien volop in ontwikkeling. Het Planetary Health perspectief ziet gezondheid en welzijn in directe samenhang met de negen ecologische grenzen van de aarde en sociaal- economische, cultureel-systemische en politieke factoren.
   
  Het planetary health perspectief is inmiddels een 'krachtenbundel van expertise' gevormd tussen uiteenlopende wetenschappensgebieden, experts en burgerbewegingen. Dit met de kijkrichting op en intensieve samenwerking voor een duurzame leefwereld en een houdbare toekomst.
   
  De verbinding tussen gezondheid en welzijn van mens, plant en dier is hierin de centrale kernwaarde.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

  Noodzaak Planetary Health Hub NL?

   

  'Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van de ecologische crisis ondervindt en de laatste die er wat aan kan veranderen.'

   

  Het recente zesde IPCC rapport van het VN klimaatpanel bracht een verontrustende boodschap: de klimaatcrisis ontwikkelt zich sneller dan gedacht, en we kunnen binnen 10 jaar onomkeerbare kantelpunten bereiken.

  Om gezondheid te beschermen verwachten wij als zorgprofessionals lef en leiderschap van politiek en bestuurlijk Nederland: het gaat om structurele inbedding van Planetary Health op álle beleidsterreinen. Want hoe kunnen we gezond zijn en blijven als we ons eigen huis, de planeet, vervuilen en daarmee onomkeerbaar vernietigen? Daarom dienen de gevolgen van vervuiling op onze gezondheid en veiligheid zichtbaar gemaakt worden, radicaal verminderd én eerlijk geprijsd. Het fundamentele recht op gezondheid voor de huidige populatie en toekomstige generaties staat hierbij centraal. Dit laatste is ook wel bekend als “intergenerationele rechtvaardigheid”.

  De Hub wil het Planetary Health gedachtegoed structurele inbedding geven binnen de zorgsector én de maatschappij. Het recente IPCC rapport, de oproep van de Wereldgezondheidsorganisatie en meer dan 200 medische vakbladen zijn helder: er is geen tijd voor uitstel. We hebben alles te verliezen nu en in de nabije toekomst; ambitieus klimaatbeleid is cruciaal voor een leefbare aarde. Maar, zolang onze leiders en burgers de ‘diagnose’ niet hebben begrepen, zal de therapie jammerlijk falen.

   

  Missie en wat wij doen

   

  Onze missie als zorgprofessionals is het beschermen van de nabije toekomst namens alle kinderen op de wereld en de daaropvolgende generaties.

   

  Wij streven naar:

  1) Een exponentiële versnelling van de cruciale transitie naar een duurzame en gezonde maatschappij én zorgsector ('mitigatie')

  2) Vergroting van onze gezamenlijke veerkracht door effectieve aanpassingsstrategiën in een snel veranderende wereld met steeds grotere crisisintensiteit ('adaptatie')

   

  Wij doen dit door te:

  1. VERBINDEN
   Het verbinden van Planetary Health initiatieven binnen de zorg en in de rest van de samenleving.
   Bij alle (beleids)keuzes en in al ons handelen dient het lange termijn gezondheidsperspectief leidend te zijn, met in de basis de draagkracht van onze negen planetaire grenzen en sociale gelijkheid.
    
  2. ​VERSTERKEN
   Het delen van Planetary Health kennis met andere (gezondheids)organisaties via congressen, workshops, podcasts en lezingen.
   We versterken de Planetary Health beweging door krachten van verschillende initiatieven en netwerken te bundelen.
    
  3. ​VERSNELLEN
   Dialoog - Wij voeren dialoog met landelijke en lokale politici en(zorg)bestuurders en geven hen onze Planetary Health visie mee voor een duurzame, rechtvaardige en gezonde maatschappij én zorgsector.
   Pleitbezorging - Wij inspireren zorgprofessionals om zich uit te spreken over maatschappelijke gezondheidskwesties gerelateerd aan de ecologische crisis en de daaruit voortvloeiende (gezondheids)ongelijkheid.
   Het Planetary Health perspectief dient zowel transdisciplinair (silo- en sector overstijgend), als in ‘co-creatie’ met de jongere generatie te worden vormgegeven. Kinderen en jongeren vertegenwoordigen de stem van hun toekomst.

  Wij streven ernaar binnen 24 maanden onze doelstellingen te realiseren en de 'accelerator’ functie van deze Planetary Health Hub overbodig te maken.

 • broken image

  Ons vertrekpunt

  Ons vertrekpunt was de Code Rood brief 'zorgverleners luiden noodklok' op 1 febr 2022 aan het kabinet met de expliciete oproep Planetary Health te integreren in al het onderwijs, zorg en overheidsbeleid ("Climate, health & equity in all policies") .

   

  De petitie die volgde werd in een recordtempo breed ondertekend binnen en buiten de zorgsector, door meer dan 140 organisaties waaronder ziekenhuizen, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en verschillende netwerken van zorgverleners.

  broken image

  Reeds bestaande samenwerking

  De lancering van deze petitie werd opgevolgd door uiteenlopende verbindende initiatieven, lezingen en samenwerking met onder andere:

   

   

  broken image

  Voorbeelden van onze activiteiten

  In progress (een selectie):

   

   

 • Waarom wij?

   

  Waarom wij?

   

   

  Als zorgprofessionals zijn wij de ogen en oren van de maatschappij: wij zién de effecten van een ziekmakende leefomgeving in binnen- en buitenland het eerst en wij kennen de internationale gezondheidsliteratuur. Jaar op jaar staan zorgprofessionals bovenaan de beroepen vertrouwensindex en wij bereiken 95% van de bevolking. Er zijn om die reden diverse historische voorbeelden waarbij zorgprofessionals succesvol noodzakelijke maatschappelijke transities hebben geïnitieerd en versneld. Enkele beroemde voorbeelden zijn Abraham Israëls en andere hygiënisten tijdens de cholera epidemieën van de 19e eeuw, en Els Borst in de strijd tegen de tabaksindustrie.


  Zorgverleners die zich openlijk uitspreken over de gezondsheidsdreiging door de ecologische crisis kunnen een grote bijdrage leveren aan het vergroten van maatschappelijk draagvlak (het zogeheten ‘Social Tipping Point) voor noodzakelijke transities en gedragsverandering. “The key to the climate debate isn’t economics, it’s health”.

 • “We do not inherit the earth from our parents; we borrow it from our children”

   

  *De ecologische crises worden zichtbaar gemaakt binnen het ‘planetary boundary’ framework van het ‘Potsdam Institute For Climate Impact’: het gaat hierbij inmiddels om forse overschrijdingen op ten minste 6 van 9 planetaire grenzen ten aanzien van klimaat, milieu en biodiversiteit.

 • broken image

  Doe Mee

  Teken onze Code Rood Brief en luid de noodklok: integreer klimaat en gezondheid in al het onderwijs, de zorg en het overheidsbeleid

  broken image

  Sta op

  Voor ambitieus klimaatbeleid waarmee gezondheid beschermd en bevorderd wordt, en loop 19 juni mee in het zorg- en gezondheidsblok van de klimaatmars.

   

  Meld je (organisatie) hier aan!

  broken image

  Maak de zorg duurzamer

  Zorg voor Klimaat is een netwerk van zorgprofessionals die zich inzetten om de Nederlandse zorg te verduurzamen. Dit kennisplatform verzamelt initiatieven en changemakers. Doe mee!

  broken image

  Maak labonderzoek groen

  Green labs NL identificeert manieren om laboratorium (onderzoeks)werkzaamheden duurzamer en toekomstbestendig te maken.

  Meer info: https://www.greenlabs-nl.eu

   

  broken image

  Luister verder & leer meer

  Ditisgoedezorg.nl biedt een podium aan zorgverleners die op hun manier goede zorg in een netwerk leveren en daarmee anderen inspireren. Blogs, vlogs, podcasts.. Alles vanuit eigen praktijkervaring. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bijdrage verbinding en dialoog stimuleert om de zorg te verbeteren.

  broken image

  lees meer

  De kennis over Planetary Health, duurzaamheid, en duurzame zorg neemt snel toe. Wil je meer lezen, dit zijn voorbeelden waar je kan starten:

 • contact

  broken image

  info@planetaryhealthhub.nl

  broken image

  06-18518069

 • Social Feed suggestie: #Zorgvoorklimaat

  Check out the latest updates!